هانیه غفرانی یکشنبه 1 شهریور 1394 07:32 ب.ظ نظرات ()
کسب و کار الکترونیکی یکی از مرسوم ترین اصطلاحات عصر دیجیتال است.با وجودی که در گذشته کسب و کار الکترونکیی بطور ساده انگارانه ای به عنوان بزرگ راهی به سوی ثروت تلقی می شد ،ولی در حقیقت نحوه کسب و کار افراد را دگرگون ساخته است. تحلیلی تاریخی از کسب و کار الکترونیکی ، بینشی به سیر تکاملی کاربرد فناوری های جدید ارتباطی و اطلاعاتی در حوزه تجارت به دست می دهد.از این گذشته تجزیه و تحلیل سیر تکاملی کسب و کار الکترونیکی در گذشته
در کنار وضعیت فعلی آن ، ما را قادر می سازد تا گرایشات آتی در کسب و کار الکترونیکی را طرح ریزی کنیم.
مزایای کسب و کار الكترونیكی :
• افزایش وتوسعه تولید، فروش ،درآمد وسرمایه گذاری
• افزایش سطح رفاه زندگی مردم: کسب و کار الكترونیكی باعث
راحتی زندگی مردم م یشود.
• افزایش اشتغال وگسترش فرص تهای جدید شغلی
• امکان ارایه خدمات و محصولات در سطح جهانی و تقویت موضع رقابتی كشور در جهان
• جلوگیری از اتلاف وقت و کاهش ترددهای بی مورد
•کاهش هزینه های سربار و ایجاد رقابت در سطح بین الملل
• دسترسی سریع به اطلاعات وعدم حضور واسطه : بطوریك‌ه وب گا ههای کسب و کار الكترونیكی در ۲۴ ساعت شبانه روز و در ۷ روز هفته در دسترس می باشند البته ارتباط با تولید کنندگان کالاها
نیز، با حذف واسطه ها بهینه می شود.
•کاهش هزینه های تبلیغات کالا
• ورود به بازارهای فرا منطقه ای در جهت بازاریابی جهانی و ایجاد فرصت های تجاری جدید برای صنایع و بنگاه های بازرگانی
•كاهش هزینه پرداخت
•كاهش خطا: مراحل خودكار در خرید و فروش و عملیات تجاری باعث كاهش خطا در مراحل مختلف نسبت به روش سنتی می شوند.
•بهره گیری از فرصت های زود گذر در عرصه صادرات
• خرید به موقع از خارج از كشور
•كاهش تورم در سطح كل جامعه
• ارتباط غیر مستقیم با مشتری از طریق پست الكترونیكی بجای حضور و ارتباط مستقیم، توزیع اطلاعات كالا بر روی شبكه بجای تولید كاتالوگ های گرانقیمت.
• افزایش سرعت مراحل فروش