هانیه غفرانی یکشنبه 1 شهریور 1394 10:19 ب.ظ نظرات ()
آموزش کسب و کار الکترونیکیnewbusiness
در یک نگاه کلی می توان گفت کسب و کار الکترونیکی عبارتست از کاربردی کردن کلیه سیستمهای اطلاعاتی برای تقویت و کنترل فرآیندهای کسب و کار. امروزه این فرآیندها با استفاده از تکنولوژی های مبتنی بر وب توسعه می یابند.
ظرفیتهای کسب و کار الکترونیک
کاربری های کسب و کار الکترونیکی می تواند به سه شاخه مختلف تقسیم بندی شود.
۱- سیستم های کسب و کار داخلی
· مدیریت ارتباطات مشتریان
· برنامه ریزی منابع سازمانی
· درگاه اطلاعات کارمندان
· مدیریت دانش
· مدیریت کارهای تیمی
سیستم مدیریت اسناد
· مدیریت منابع انسانی
· کنترل فرآیند
· مدیریت تراکنش های داخل
۲- ارتباطات و همکاری سازمانی
· نامه های الکترونیکی
· صدا نامه ها
· انچمن های بحث
· کنفرانس ها
سیستمهای همکاری کننده
۳- تجارت الکترونیک- بنگاه با بنگاه و بنگاه با مشتری
· سرمایه گذاری الکترونیکی
· مدیریت زنجیره تامین
· بازاریابی الکترونیکی
· پردازش رخط تراکنش ها
هدف کاربرد کسب و کار الکترونیکی
این کاربری ها می تواند مورد استفاده افریاد مختلفی قرار گیرد:
همه کاربران اینترنت 
فقط کارمندان در اینترانت 
گروه خاصی از کاربران هدف در یک اکسترانت (مثل مشتریان و شرکا)