هانیه غفرانی چهارشنبه 4 شهریور 1394 06:00 ق.ظ نظرات ()


-1 جای خالی را پر کنید.

کسب و کار عبارتست از خرید و فروش کالاها، تولید کالا یا عرضه‌ی خدمات به منظور بدست آوردن ………… است.

الف- اعتبار                        ب- سود                          ج- زمینه‌ی کاری مناسب                  د- مشتری

۲- اصول چهارگانه کسب و کار چیست؟(گزینه کامل را علامت بزنید)

الف- دانستن نام شرکت‌های مختلفدانستن نام بنیانگذاران شرکت‌ها و نحوه موفقیت آن‌ها – داشتن مهارتهای لازم- داشتن سرمایه و محیط مناسب

ب- دانستن نام محصولات – دانستن نام شرکت‌های مختلف – داشتن سرمایه کافی – داشتن محیط مناسب

ج- دانستن نام محصولات – دانستن نام شرکت‌های مختلف -  دانستن نام بنیانگذاران شرکت‌ها و نحوه موفقیت آن‌ها – داشتن مهارتهای لازم

د- دانستن نام شرکت‌های مختلف -  دانستن نام بنیانگذاران شرکت‌ها و نحوه موفقیت آن‌ها – داشتن مهارتهای لازم- داشتن سرمایه کافی

۳- کدامیک از موارد زیر جزء پنج مهارت کسب و کار آینده ساز است؟

الف- مهارت‌های کامپیوتری، مهارت‌های تدریس، دانستن زبان خارجی

ب- مهارت‌های مالی و اقتصادی، مهارت‌های بازاریابی، مهارت‌های کامپیوتری

ج- مهارت‌های بازاریابی، مهارت‌های مدیریتی، مهارت‌های ورزشی

د- مهارت‌های کامپیوتری، دانستن زبان خارجی، مهارت‌های فروش

۴- به روند خرید و فروش، انتقال یا تبادل محصولات، خدمات و یا اطلاعات از طریق شبکه های کامپیوتری چه می‌گویند؟

الف- تجارت الکترونیکی                ب- بازاریابی مجازی

ج-  تجارت حضوری                     د- بازاریابی ویروسی

۵- کدامیک از قاره  بیشترین تعداد کاربران را در سال ۲۰۱۲ داشتند؟

الف- آسیا             ب- آمریکای شمالی                  ج- اروپا                  د- استرالیا

۶- تعریف زیر از تجارت الکترونیک مربوط به کدامیک از دیدگاه‌ها است؟

تحویل کالا، خدمات، اطلاعات یا پرداخت‌ها از طریق شبکه‌های کامپیوتری یا هر وسیله الکترونیکی دیگر

الف- تجارت              ب- خدمات                  ج- آموزش                  د- ارتباطات

۷- منظور از تجارت الکترونیک ناخالص چیست؟

الف- محصول، ارسال ، پرداخت و انتقال به خریدار تماما دیجیتالی صورت گیرد.

ب- حداقل یکی از وجه‌های بالا دیجیتالی باشد.

ج- حداقل یکی از وجه‌های بالا دیجیتالی نباشد.

د-  همه‌ی وجه‌های بالا غیر دیجیتال باشد.

۸- کدامیک از موارد زیر مربوط به مزایای سازمان در تجارت الکترونیکی است؟

الف- دسترسی جهانی – ارائه محصولات بسیار ویژه – افزایش ساعت کار – هزینه پایین‌تر – سرعت عرضه – تنوع محصولات عدم نیاز به مجوز کسب و کار

ب- حضور در همه جا – محصولات و خدمات بیشتر – ارسال فوری – دسترسی به اطلاعات – معافیت از مالیات بر فروش – کاهش قیمت – انجمن‌های الکترونیکی – شرکت در مزایده‌ها

ج- استانداردهای بالاتر زندگی – رفاه اجتماعی – امنیت ملی – دسترسی به خدمات عمومی – افزایش امید به زندگی برای فقرا

د-  هیچکدام

۹- کدامیک از موارد زیر مربوط به مزایای مصرف کننده در تجارت الکترونیکی است؟

الف- دسترسی جهانی – ارائه محصولات بسیار ویژه – افزایش ساعت کار – هزینه پایین‌تر – سرعت عرضه – تنوع محصولات عدم نیاز به مجوز کسب و کار

ب- حضور در همه جا – محصولات و خدمات بیشتر – ارسال فوری – دسترسی به اطلاعات – معافیت از مالیات بر فروش – کاهش قیمت – انجمن‌های الکترونیکی – شرکت در مزایده‌ها

ج-  استانداردهای بالاتر زندگی – رفاه اجتماعی – امنیت ملی – دسترسی به خدمات عمومی – افزایش امید به زندگی برای فقرا

د-  هیچکدام

۱۰- کدامیک از موارد زیر مربوط به مزایای جامعه در تجارت الکترونیکی است؟

الف- دسترسی جهانی – ارائه محصولات بسیار ویژه – افزایش ساعت کار – هزینه پایین‌تر – سرعت عرضه – تنوع محصولات عدم نیاز به مجوز کسب و کار

ب- حضور در همه جا – محصولات و خدمات بیشتر – ارسال فوری – دسترسی به اطلاعات – معافیت از مالیات بر فروش – کاهش قیمت – انجمن‌های الکترونیکی – شرکت در مزایده‌ها

ج- استانداردهای بالاتر زندگی – رفاه اجتماعی – امنیت ملی – دسترسی به خدمات عمومی – افزایش امید به زندگی برای فقرا

د- هیچکدام

ادامه نمونه سوالات از لینک دانلود دریافت شود